DESAJUST ENTRE OFERTA I DEMANDA LABORAL. INFORME DE LES PROFESSIONS MÉS DEMANDADES I AMB MAJOR REMUNERACIÓ A CATALUNYA.

 

La Cambra de Barcelona i Adevinta –empresa propietària del portal web de cerca d’ocupació Infojobs—, presenten conjuntament i per primer cop l’informe “Les professions més demandades i amb major remuneració a Catalunya”, que s’havia de presentar en el marc del Saló de l’Ensenyament de 2020 i que es va cancel·lar per la crisi sanitària del coronavirus.

 

L’objectiu de l’informe és posar a disposició dels joves, de les seves famílies i del públic en general dades objectives sobre les vacants de feina que s’ofereixen en el mercat laboral segons àmbit i nivell formatiu, i els sous associats a aquestes vacants d’acord amb els anys d’experiència (més o menys de 5 anys).

 

Aquesta informació ha de servir perquè els joves puguin triar el seu futur formatiu amb més coneixement sobre quina és la demanda real del mercat laboral de l’opció triada i les expectatives salarials. La informació de base que s’ha utilitzat per fer aquest informe són les vacants gestionades per Infojobs a Catalunya durant el 2018, últim any tancat disponible. Tot i que la crisi sanitària tindrà afectacions importants sobre l’economia, aquesta radiografia continuarà vigent en 2 o 3 anys, quan els alumnes que començaran els seus estudis el proper curs els hagin finalitzat o encara s’estiguin formant, i la conjuntura econòmica hauria d’haver tornat a la situació abans de la Covid-19.

 

 

Fins i tot, alguns dels desajustos entre oferta i demanda podrien agreujar-se en l’escenari post-covid atès que la demanda de professionals amb formació en informàtica i tecnologia probablement anirà a l’alça per donar resposta a la major demanda de digitalització de les empreses.

 

Informe sobre professions més demandades aquí