Índex de Garantia de Competitivitat

L’INE acaba de publicar l’Índex de garantia de competitivitat (IGC), d’acord amb el que estableix la Llei 2/2015, de 30 de març, de desindexació de l’economia espanyola, que va entrar en vigor el passat 1 d’abril. Es presenta com un nou índex de revisió dels preus, alternatiu a l’IPC per tal de contribuir a la recuperació de la competitivitat respecte de la zona euro. Es calcula a partir de l’Índex de Preus al Consum Harmonitzat de la UEM menys una part de la pèrdua de competitivitat acumulada per Espanya des de 1999. La variació anual de febrer del nou índex, última dada publicada, és del -2’9%, mentre l’IPC va ser del -1,1%.  L’aplicació de l’IGC tindrà un sòl de 0 i un sostre de 2, per tal d’aplicar la regla de no revisió de preus i de no superar l’objectiu d’inflació a mitjà termini del BCE, establert en el 2%. D’aquesta manera, segons explica la nota de l’INE, s’assegura que els contractes als quals s’assigni aquest nou índex, substituint a l’IPC, d’acord amb la Llei de desindexació, contribueixin a garantir el manteniment de l’economia a mitjà termini.

 

Accés a Índex de Garantia de Competitivitat