Estudi comparatiu dels Preus de l´energia a Europa

Elaborat pel Institut Català d’ Energia.

 

Estudi Comparatiu  Preus Energia Europa Accés