Els Clusters a l’Estat Espanyol

 

Què és un clúster?

L’origen d’aquest concepte:

“Un clúster és un grup d’empreses i institucions de suport concentrades en un territori que competeixen en un mateix negoci i que comparteixen característiques comunes i complementàries”

(Michael E. Porter)

Un clúster és una eina per entendre un negoci, impulsar accions per millorar la competitivitat de les empreses i fer-les empreses més rendibles.

Informació sobre Clusters d’ACCIO

SPAIN CLUSTERS