El Gabinet d’Estudis Econòmics i Infraestructures de la Cambra de Comerç de Barcelona presenta les conclusions de l’estudi sobre l’ impacte empresarial dels diferents escenaris polítics

L’objectiu de l’estudi és aportar informació útil per valorar l’impacte econòmic d’un canvi d’estatus polític a Catalunya sobre el sector empresarial, principalment des de la perspectiva dels fluxos i saldos comercials, de l’estalvi, la inversió, el finançament i el crèdit. Aquest estudi complementa un informe anterior, ja presentat, sobre l’impacte econòmic d’un Estat propi en el sector públic. Al mateix temps, dóna compliment al mandat del Ple de la Cambra de Comerç de Barcelona d’analitzar les conseqüències econòmiques associades a un Estat propi a Catalunya.
Com també era el cas de l’informe precedent, es parteix de la base que un Estat català formaria part del marc institucional europeu, especialment en els àmbits comercial (llibertat de circulació de persones, mercaderies i capitals)i monetari (utilització de l’euro).

Accés a l’ estudi sobre impacte econòmic diferents escenaris politics