Ajuts per a la rehabilitació energètica en edificis existents

 

Al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8286, de data 3 de desembre de 2020, ha sortit publicada la RESOLUCIÓ EMC/3126/2020, de 30 de novembre, per la qual es fa pública la convocatòria de l’any 2020 per a la concessió de subvencions al Programa d’ajuts per a actuacions de rehabilitació energètica en edificis existents (PREE) (ref. BDNS 536557), la qual us adjuntem.

 

Article 1 Objecte

Fer pública la convocatòria de l’any 2020 per a la concessió de subvencions al Programa d’ajuts per a actuacions de rehabilitació energètica en edificis existents (PREE) per a les actuacions subvencionables descrites a l’article 13 del Reial decret 737/2020, de 4 d’agost, pel qual es regula el programa d’ajuts per a actuacions de rehabilitació energètica en edificis existents (PREE) (BOE núm. 212, de 6.8.2020), i en defineix les bases reguladores, que us adjuntem.

 

Article 8 Termini de presentació de la sol·licitud

  1. El termini de presentació de les sol·licituds per a totes les actuacions indicades a l’article 6 d’aquesta convocatòria comença l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució al DOGC, a les 9.00 hores, i finalitza quan s’esgoti el pressupost disponible per a cada opció, o com a màxim el 31 de juliol de 2021, segons l’article 4 del Reial decret 737/2020, de 4 d’agost

Resolució EMC-3126-2020 convocatòria rehabilitació energètica

 

Real Decreto 737-2020 Programa ayudas rehabilitación energética