Blog

Tag: PROCES ELECTORAL

PROCÉS ELECTORAL RENOVACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN DE LA CAMBRA DE COMERÇ DE MANRESA. EXPOSICIÓ PÚBLICA DEL CENS ELECTORAL.

PROCÉS ELECTORAL RENOVACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN DE LA CAMBRA DE COMERÇ DE MANRESA. EXPOSICIÓ PÚBLICA DEL CENS ELECTORAL. L’Ordre Ministerial EIC/710/2017, de 26 de juliol va disposar l’obertura en data 2 d’octubre de 2017 del procés electoral per a la renovació dels Plens de les Cambres Oficials de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació, que finalitzarà en data 30 de setembre de 2018. D’acord es disposa en la referida Ordre Ministerial i en l’article 5.1 del Decret de la Generalitat 19/2006, sobre règim electoral de les Cambres oficials de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Catalunya, els censos electorals, on […]