Blog

Tag: INFORME COTEC 2018

Informe COTEC 2018

Informe COTEC 2018 ( del blog de Xavier Ferràs Innovación 6.0 )   Un any més, els indicadors són descoratjadors. La inversió en R+D en l’economia espanyola es manté, per sisè any consecutiu, per sota del creixement del PIB. Això és un indicador de la senda escollida: un camí que podria no ser sostenible, i que crearà a mitjà termini importants tensions en l’estructura econòmica. Una baixa inversió en R+D és indicadora d’un creixement no acompanyat de creació de valor ni de salaris dignes. Malgrat tot, es dóna un lleuger increment en la inversió bruta en R+D respecte al passat […]