Blog

Tag: ESTAT D’ ALARMA

Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2.

Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2. https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/25/pdfs/BOE-A-2020-12898.pdf   A partir del 25 d’octubre, es prohibeixen tots els desplaçaments i la circulació per les vies públiques entre les 22 i les 6 hores. Excepcions a la mobilitat, que caldrà justificar adequadament: Assistència sanitària d’urgència o adquisició de productes farmacèutics. Desplaçament per anar i tornar de treballar, amb el certificat de l’empresa. Desplaçaments per fer serveis essencials, sanitaris i socials. Cura d’altres persones. Actuació urgent davant d’òrgans judicials. Retorn al domicili de […]


Cambra de Comerç de Manresa © Tots els drets reservats | Avís Legal