Pràctiques per alumnes de Curs Organització Industrial a la UPC de Manresa : Projecte Ocupació al Bages Industrial

En el marc de un programa liderat pel Ajuntament de Manresa , amb el recolzament de la DIBA , 15 alumnes han realitzat un Curs de 100 hores a la EPSEM-UPC sobre Organització Industrial.

 

Es cerquen  empreses per a fer pràctiques de 100 hores .

 

El Curs realitzat té una durada de 300 hores lectives + 100 hores de pràctiques en empresa.

 

Ideal per aprojectes Puntuals:

Planificació i control de la producció (suport)

 Gestió documental de la qualitat i/o la Prevenció

 Oficina tècnica / Projectes

 Logística, compres i gestió de magatzems

 Compres

 Internacionalització (comerç exterior)

 Sistemes informàtics

 Manteniment industrial / instal·lacions (control i coordinació)

 Control de processos productius

 Processos de producció (mètodes)

 5S

 

CONTINGUT-ORGANITZACIÓ INDUSTRIALx

 

Més informació Merçe Blanco  mblanco@ajmanresa.cat  Tel 93 8776490