Programa InnoCámaras

Suport a la innovació en les Pimes

 

La Cambra de comerç, Indústria, Serveis de Manresa informa de la Convocatòria Pública d’ajudes per al desenvolupament de Plans d’implantació de solucions innovadores en el marc del Programa InnoCámaras, cofinançat en un 50% pel Fondo Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea.

 

Primer– Beneficiaris

Pimes i autònoms de la demarcació territorial de la Cambra de Comerç de Manresa que es trobin donades d’alta en el Cens del IAE.

 

Segon– Objecte

Concessió d’ajudes per desenvolupar Plans d’implantació de solucions innovadores, que inclouen dues fases seqüencials i progressives: Fase d’Assessorament – Diagnòstic (gratuïta) i Fase d’Implantació (subvencionada en un 40%).

 

Tercer– Convocatòria

El text complet d’aquesta convocatòria està a la disposició de les empreses a la seu de la Càmera de Manresa. A més, pot consultar-se a través de la web www.cambramanresa.cat .En aquesta adreça podrà descarregar-se, juntament amb la convocatòria, la Sol·licitud de Participació.

 

Quart– Quantia

El pressupost màxim d’execució del Programa en el marc d’aquesta convocatòria és de 19.244 € , emmarcat a el “Programa Operatiu Plurirregional d’Espanya FEDER 2014-2020”.

 

La quantia màxima, per empresa, de les ajudes a atorgar amb càrrec a aquesta convocatòria és de:

 

– Fase I: Cost màxim elegible d’1.200 €, prefinançat íntegrament per la Cambra de Comerç i finançat al 100% per FEDER i Cambra de Manresa (fase gratuïta per a l’empresa beneficiària).

– Fase II: Cost màxim elegible de 7.000 € (IVA no inclòs), prefinançat íntegrament per l’empresa beneficiària i cofinançat al 40% per FEDER, essent per tant la quantia màxima d’ajuda per empresa de 2.800 €.

 

Cinquè– Termini de presentació de sol·licituds

El termini per a la presentació de sol·licituds s’obre una vegada transcorreguts 10 dies hàbils des de l’endemà a la publicació de la convocatòria i finalitza el dia 30 de novembre de 2018 a les 13.00 hores (o fins a esgotar pressupost).

 

Manresa Innocamaras Convocatoria de ayuda a empresas

 

Anexo I – convocatoria. Descripción InnoCámaras

 

Manresa Anexo II – convocatoria. Solicitud participación empresas

 

Manresa Anexo III – convocatoria. Declaración responsable empresa solicitante

 

Anexo V – convocatoria. Condiciones de participación y tipología y justificación de Gastos elegibles Fase II

 

Anexo IV – convocatoria. MODELO Convenio DECA empresa

 

EMPRESES PARTICIPANTS EN EL PROGRAMA

 

  • GRUPART ALTEX SL

 

  • CONSTRUCCIONES MECANICAS SOLPEY SL