La indústria dels microxips i dels semiconductor és un sector estratègic i d’un interès potencial, per la qual cosa les Cambres de Comerç de Catalunya aplaudeixen l’anunci d’un Projecte Estratègic per a la Recuperació i Transformació Econòmica (PERTE) dotat amb 11.000 milions d’euros provinents dels fons europeus Next Generation EU per atreure inversió en el desenvolupament d’aquesta indústria cabdal pel futur europeu.  En aquest sentit, les corporacions manifesten que han estat treballant intensament durant els darrers mesos conjuntament amb diferents professionals de primer nivell del sector de la microelectrònica i entitats relacionades amb l’entorn econòmic per tal de promoure la implantació d’una planta de fabricació de semiconductors a Catalunya.

La iniciativa que porta per títol FabCat té com objectiu participar de forma activa en la promoció de Catalunya com a ubicació d’alguna de les fàbriques de semiconductors que s’han de construir a la Unió Europea arran de l’aposta European Chips Act. La redacció del projecte ha comptat amb el suport de les Cambres de Comerç de Barcelona i Girona, les universitats de Catalunya (UdG, UAB, UB, UPC i URV), centres de recerca i desenvolupament com l’Institut de Microelectrònica de Barcelona i EURECAT, empreses subministradores i grups de voluntaris coordinats pel Tecnoateneu de Vilablarteix.

La proposta treballada en el marc de la incitava s’ha fet arribar a les principals conselleries del Govern de Catalunya i també al Ministeri d’Indústria, Secretaria General de Industria del Govern d’Espanya. El pla treballat posa en evidència el coneixement tecnològic i l’expertesa de recursos humans fortament implicats en el disseny i l’aplicació de la tecnologia dels microxips i la disponibilitat dels mitjans materials i del terreny industrial amb els requeriments més exigents per poder acollir un gran projecte de fabricació de semiconductors.
En conjunt, FabCat i el seu grup promotor tenen com a fi contribuir a la reindustrialització d’Europa i a la recuperació d’una part rellevant del mercat global de semiconductors.

La manca de grans fàbriques de microxips i semiconductors situen Europa en debilitat
L’escassetat de components electrònics ha estat a l’ordre del dia durant els darrers mesos i és una de prioritats estratègiques per enfortir el continent europeu en el repte tecnològic i digital en el qual estem immersos. De fet, una part substancial del teixit empresarial, aquells que tenen més relació amb l’electrònica com l’automoció, s’ha vist obligada a retallar la seva producció o a repensar el disseny dels seus productes per falta d’un component tant extensament necessari com els circuits integrats.

Aquesta escassetat s’ha vist accentuada especialment a Europa donat el reduït nombre de fàbriques productores d’aquests circuits, i atès que la fabricació a nivell mundial es concentra principalment a l’Extrem Orient i als Estats Units.

És per això, que davant d’aquesta dinàmica, és primordial que el conjunts dels països europeus utilitzin l’aposta dels fons Next Generation per trencar aquesta dependència fixant l’objectiu de passar d’una producció que escassament arriba al 9% de la producció mundial a un 20%.