La Memòria Econòmica de Catalunya 2017, patrocinada per Banco Santander, ha estat presentada avui a la Cambra de Comerç de Manresa per la seva directora, Sra. Carme Poveda. El rector de la UPC, Sr. Francisco Torres, també ha participat per parlar de la relació universitat-empresa, que és el tema monogràfic de la Memòria de 2017. L’acte ha estat presidit del president de la Cambra de Comerç de Manresa, el Sr. Pere Casals, i ha comptat amb la participació de la Sra. Elisenda Garcia de Banco Santander.

Evolució de la província de Barcelona el 2017 

Segons estimacions pròpies, el VAB a preus corrents de la província de Barcelona ha crescut un 4,3% el 2017, al mateix ritme que el conjunt de Catalunya, sent aquest l’any amb un major creixement des de l’inici de la recuperació.

Les afiliacions a la Seguretat Social mantenen una tendència molt positiva per quart any consecutiu, amb un creixement del 3,6%. Al Bages s’ha produït un repunt que s’explicaria per la redistribució administrativa dels professors del Departament d’Ensenyament, que abans cotitzaven al Barcelonès. Si restem aquest augment, la pujada real és el 3,2%.

L’Enquesta de Clima Empresarial que realitzen les cambres en col·laboració amb l’Idescat, mostra que la marxa dels negocis a la demarcació de Barcelona ha augmentat a tots els sectors econòmics. Els saldos més positius els protagonitzen la indústria i els altres serveis. La construcció registra un increment moderat, mentre que al comerç obté el saldo més positiu de les quatre províncies però és modera respecte als dos anys anteriors.

Els serveis és el sector que crea més ocupació, concretament el 80,5% de l’afiliació neta creada a la província de Barcelona el 2017. Però la indústria i la construcció també creen ocupació.

El sector de la construcció residencial s’està recuperant amb força des del 2014. El nombre d’habitatges iniciats a la província de Barcelona el 2017 (gairebé 9.500) és un 50% superior a la xifra de l’any anterior.

El balanç turístic a la demarcació de Barcelona ha estat positiu el 2017. Les tres marques turístiques de la província registren increments, però el més important el registra la marca Paisatges de Barcelona (que inclou Bages, Anoia i Osona), on el nombre de turistes ha augmentat un 7,2%, molt per sobre del 3,9% de la Costa de Barcelona i el 2,4% de la ciutat de Barcelona.

L’evolució del sector exterior ha estat favorable. Les exportacions i importacions de béns han crescut a bon ritme i de manera similar el 2017 (un 7% i un 6,2%, respectivament), però per sota de la mitjana catalana. Els principals 5 sectors exportadors han augmentat les seves vendes a l’exterior el 2017: els productes químics un 7% (representen el 26,1% del total) i les exportacions d’automòbils un 3,6% (són el 15% del total).

Aquest increment del volum d’exportacions el 2017 s’ha aconseguit amb marge intensiu (més volum d’exportació de les empreses exportadores) i no per marge extensiu (augment del nombre d’empreses exportadores). Barcelona té gairebé 41.000 empreses exportadores, menys de les 42.133 de l’any passat.

Podeu consultar la Memòria Econòmica 2017 en aquest enllaç.