La Cambra de Manresa s’ha incorporat a la xarxa Entreprise Europe Network (EEN) a Catalunya, una iniciativa impulsada per la Cambra de Comerç de Barcelona, el Consell General de Cambres de Catalunya i ACCIÓ, l’agència per a la Competitivitat de l’Empresa del Departament d’Empresa i Ocupació. Des de l’inici d’aquest any i fins a finals del 2016 aquestes institucions desenvoluparan el nou pla operatiu de la xarxa EEN a Catalunya (www.een.cat). Es tracta d’un pla bianual que s’emmarca en l’acord marc de col·laboració 2015-2020 amb la Comissió Europea.

La xarxa EEN és una iniciativa cofinançada per la Comissió Europea, creada l’any 2008, i està formada per 600 organismes de promoció econòmica, empresarial i tecnològica de més de 50 països. ACCIÓ lidera el consorci que actua com a node de la xarxa EEN a Catalunya, format també per la Cambra de Comerç de Barcelona i el Consell General de Cambres de Catalunya. La presència de les Cambres al projecte, amb 24 punts d’atenció a l’empresa arreu del país, aporta capil·laritat al projecte.

Durant els propers dos anys s’organitzaran diverses activitats que tenen com a objectiu impulsar la competitivitat de les pimes catalanes a través del desenvolupament del seu potencial innovador i en el camp de la internacionalització, així com augmentar el seu coneixement de les polítiques europees. Aquesta xarxa internacional treballa de forma conjunta oferint serveis personalitzats de cerca de socis, l’organització de trobades B2B entre empreses catalanes i internacionals –coneguts com a brokerage events-, missions empresarials i serveis d’assessorament individualitzat i formació, entre d’altres.