El proper curs que farà la Cambra de Comerç de Manresa en el marc del Programa Integral de Qualificació i Ocupació (PICE) s’adreçarà a joves que vulguin formar-se per treballar al sector industrial de la comarca. La nova proposta de la Cambra per a joves sense feina ni estudis s’iniciarà el 21 de setembre i consisteix en un programa formatiu que inclou continguts generals en ocupabilitat i habilitats socials, TIC i anglès i un curs específic de muntatge i reparació de sistemes pneumàtics i hidràulics, béns d’equip i maquinària industrial. Aquesta segona part tindrà una durada de 90 hores i anirà a càrrec del Centre de Formació Pràctica.

El programa vol formar joves per inserir-los laboralment en empreses de la comarca. Per aquest motiu, els joves participants rebran acompanyament personalitzat i es fomentarà que tinguin contacte amb les empreses. Aquestes, a més, gaudiran d’incentius per a la contractació dels alumnes i tindran a la seva disposició durant 4 mesos una borsa de treball amb tots els participants.

Aquesta és la tercera acció formativa que du a terme la Cambra de Comerç de Manresa en el marc del Programa Integral de Qualificació i Ocupació. Les accions s’adrecen a joves d’entre 16 i 24 anys sense feina i que no estiguin rebent cap tipus de formació. La formació que reben els joves és gratuïta i enfocada a les necessitats de les empreses del territori, amb l’objectiu de promoure la inserció laboral dels joves. El programa preveu, al llarg dels seus 4 anys de durada, facilitar l’entrada al món del treball de prop de 350 joves de la comarca.