El Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya ha publicat en el DOGC núm.8915, de 15 de maig de 2023,  la Resolució EMT/1614/2023, de 8 de maig, de convocatòria d’eleccions per a la renovació dels òrgans de govern de les cambres oficials de comerç, indústria, serveis i navegació de Catalunya, de conformitat amb el Decret 85/2023, de 2 de maig, sobre règim electoral de les cambres oficials de comerç, indústria, serveis i navegació de Catalunya i la constitució dels òrgans de govern del Consell General de Cambres de Catalunya (DOGC núm. 8908 de 4 de maig).

Les dates clau del procés són:

Presentació de candidatures per sufragi d’electors i electores: del 24 de maig fins el 7 de juny de 2023

Presentació de candidatures a proposta de les organitzacions empresarials: del 24 de maig fins el 7 de juny 2023

Presentació de candidatures majors aportadors: del 21 de setembre al 27 de setembre de 2023

Votacions per sufragi dels electors i les electores:

  • En format electrònic remot: del 15 de setembre fins el 19 de setembre de 2023.
  • En format electrònic presencial a la seu de la Cambra: el 20 de setembre de 2023.

Trobareu tota la informació sobre el procés electoral al nostre web: https://cambramanresa.cat (menú eleccions 2023)