12 empreses del territori s’han beneficiat d’ajuts de la Cambra per a la internacionalització i la digitalització. Gràcies a aquests ajuts, les empreses han obtingut el finançament necessari per elaborar plans de màrqueting digital i implementar totes o una part de les accions recollides al pla (adaptació de les seves webs al negoci internacional, estratègies de posicionament en buscadors, campanyes de publicitat, etc.), i també per implementar noves eines digitals per millorar la competitivitat de l’empresa, com ara sistemes de comerç electrònic, programes digitals de gestió, solucions al núvol, etc.

Aquests ajuts s’emmarquen en els programes Xpande Digital i TIC Cámaras, que van obrir convocatòria a finals de l’any 2020 i que aquest mes d’abril ja han completat totes les accions previstes. De les 12 empreses del territori que han pogut disposar dels ajuts, 10 ho han fet dins del programa Xpande Digital, enfocat a la internacionalització i amb una subvenció de 4.000 euros per empresa, i 2 ho han fet dins del programa TIC Cámaras, per a la digitalització, amb una subvenció de 7.000 euros per empresa. El total dels ajuts concedits ha estat de 54.000 euros. Val a dir que les empreses beneficiàries han contractat els serveis subvencionats majoritàriament a proveïdors del territori, fet que ha incrementat l’efecte positiu d’aquests programes a l’economia de la comarca.

El finançament dels programes Xpande Digital i TIC Cámaras prové del Fons Europeu de Desenvolupament Regional. És previst que en els propers mesos surtin altres convocatòries d’ajuts per impulsar la competitivitat de petites i mitjanes empreses.