Com va la vida a Espanya ? Informe de la OCDE sobre el Benestar

En comparació d’altres països de l’OCDE, Espanya mostra unes resultades mitjanes dispars entre les
diferents dimensions del benestar. Malgrat registrar una mitjana d’ingrés familiar disponible net
ajustat comparativament baixa l’any 2015, el patrimoni net de les famílies se situava per sobre de la
mitjana de l’OCDE en 2011 (l’últim any disponible). Espanya mostra febleses especialment
apressants respecte a l’ocupació i la remuneració: per exemple, tant la inseguretat al mercat laboral
com la taxa de desocupació de llarga durada estan entre les més altes de l’OCDE. No obstant això, l’equilibri
entre la vida personal i laboral és un punt fort: solament al voltant del 5% dels empleats va treballar
jornades perllongades amb regularitat, una xifra que representa menys de la meitat de la mitjana de l’OCDE,
i els empleats a temps complet declaren tenir un dels majors nivells de temps lliure (i.i. temps
dedicat a l’oci i a la cura personal) de l’OCDE. L’esperança de vida en néixer (83 anys) supera en 3 anys
a la mitjana de l’OCDE i el suport social també és relativament alt. Per contra, solament el 58% de la
població adulta en edat de treballar ha finalitzat almenys el segon cicle d’educació secundària, una xifra
molt per sota de la mitjana de l’OCDE (75%), i les competències dels adults també se situen per sota
de la mitjana.

 

Informe OCDE : Com va la vida a Espanya ?