Blog

Tag: BENESTAR

Com va la vida a Espanya ? Informe de la OCDE sobre el Benestar

  Com va la vida a Espanya ? Informe de la OCDE sobre el Benestar En comparació d’altres països de l’OCDE, Espanya mostra unes resultades mitjanes dispars entre les diferents dimensions del benestar. Malgrat registrar una mitjana d’ingrés familiar disponible net ajustat comparativament baixa l’any 2015, el patrimoni net de les famílies se situava per sobre de la mitjana de l’OCDE en 2011 (l’últim any disponible). Espanya mostra febleses especialment apressants respecte a l’ocupació i la remuneració: per exemple, tant la inseguretat al mercat laboral com la taxa de desocupació de llarga durada estan entre les més altes de l’OCDE. […]