Renda familiar disponible bruta comarcal i municipal

L’Idescat ha presentat els resultats de la renda familiar disponible bruta comarcal i municipal corresponent als anys 2011 i 2012 amb la nova base 2010 que, a més d’incorporar el nou estàndard metodològic de la Unió Europea, utilitza noves fonts d’informació estadística i nous mètodes d’estimacions. La remuneració d’assalariats representa el 58,8% del total de renda de les famílies catalanes, l’excedent brut d’explotació el 21,1% i les prestacions socials el 21,2%. La renda per habitant mitjana a Catalunya l’any 2012 va ser de 16.600 euros, un 2,3% inferior a l’any anterior. El Barcelonès és la comarca amb més renda per habitant (18.400 euros, un 10,6% per sobre de la mitjana) i el Montsià i Baix Ebre les que van registrar una renda per habitant inferior (un 28,4% i 24,2% per sota de la mitjana). Teià, amb 21.500 euros per habitant, és el municipi amb el nivell de renda més elevat (un 29,5% superior a la mitjana), a l’altre extrem se situa un grup de set municipis amb una renda per habitant un 30% inferior a la mitjana catalana: Ulldecona, l’Ametlla de Mar, Lloret de Mar, Castelló d’Empúries, la Sènia, Alcanar i Deltebre.

 

La renda familiar disponible bruta (RFDB) és la macromagnitud que mesura els ingressos dels quals disposen els residents d’un territori per destinar-los al consum o a l’estalvi. Aquesta renda no només depèn dels ingressos de les famílies directament vinculats a la retribució per la seva aportació a l’activitat productiva (remuneració d’assalariats i excedent brut d’explotació), sinó que també està influïda per l’activitat de l’Administració pública mitjançant els impostos i les prestacions socials. Per tal d’elaborar la renda familiar disponible bruta per habitant, es prenen com a referència les estimacions de població a 1 de juliol realitzades per l’Idescat. La sèrie de RFDB difosa per l’Idescat és coherent amb les dades dels comptes de renda de les llars de la comptabilitat regional d’Espanya de l’Institut Nacional d’Estadística (INE). El darrer any per al qual l’INE disposa d’estimacions del compte de renda de les llars per comunitats autònomes és també l’any 2012, amb dades de caràcter provisional.

 

Accés a la informació sobre la RFBD de IDESCAT