Plans d’ actuació de l’ estratègia industrial de Catalunya

El 29 d’abril s’han presentat els plans d’actuació dels set àmbits que estructuren l’Estratègia Industrial per a Catalunya, dissenyada en el marc de l’estratègia Europa 2020. Són els àmbits següents: indústries alimentàries; indústries de la química, l’energia i els recursos; sistemes industrials; indústries del disseny; indústries de la mobilitat sostenible; indústries de la salut i ciències de la vida, i indústries culturals i basades en l’experiència. L’objectiu d’aquests plans d’impuls i de les mesures i accions concretes que presenten és enfortir la posició competitiva dels sectors sobre els quals Catalunya vol fonamentar el seu creixement industrial i en els que pot destacar per capacitat d’internacionalització, potencial d’innovació i oportunitats de creixement.

 

Accés als Plans d’ actuació de l’ estratègia industrial de Catalunya