Blog

Tag: ESTRATEGIA INDUSTRIA

Plans d’ actuació de l’ estratègia industrial de Catalunya

  Plans d’ actuació de l’ estratègia industrial de Catalunya El 29 d’abril s’han presentat els plans d’actuació dels set àmbits que estructuren l’Estratègia Industrial per a Catalunya, dissenyada en el marc de l’estratègia Europa 2020. Són els àmbits següents: indústries alimentàries; indústries de la química, l’energia i els recursos; sistemes industrials; indústries del disseny; indústries de la mobilitat sostenible; indústries de la salut i ciències de la vida, i indústries culturals i basades en l’experiència. L’objectiu d’aquests plans d’impuls i de les mesures i accions concretes que presenten és enfortir la posició competitiva dels sectors sobre els quals Catalunya […]