Paquet de primavera del semestre europeu

 

El proppassat 20 de maig la Comissió Europea va publicar el “Paquet de primavera del semestre europeu. Enguany, i amb motiu de la pandèmia del Covid-19, aquest conjunt de recomanacions ha estat reorientat per tal d’abordar noves prioritats de mitigació de l’impacte socioeconòmic de la crisi, facilitar la recuperació econòmica i reprendre el creixement. Aquestes recomanacions -adaptades a cada país- se centren, principalment, en dos aspectes:

 

  • En primer lloc, respostes fiscals, econòmiques, laborals i socials immediates a la crisi, amb un èmfasi especial en els aspectes relacionats amb la salut.
  • En segon lloc, la reforma a mitjà termini i les prioritats d’inversió per situar les economies en el camí cap al creixement sostenible i inclusiu, integrant la transició verda i la transformació digital.

 

Adjuntem, en arxiu annex, infografia explicativa. Cas que vulgueu més informació sobre les recomanacions generals, així com les corresponents a cada país, podeu accedir a través del següent enllaç: Paquet primavera semestre europeu // maig 2020

 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2020-european-semester-csr-comm-recommendation-factsheet_en_0.pdf

 

Un paquet de primavera adaptat a la crisi

L’estratègia anual de creixement resumia l’estratègia de creixement de la Comissió, basada en la promoció de la competitivitat sostenible per construir una economia que funcioni per a la gent i el planeta. Amb la crisi del corona-virus això és encara més important. Les recomanacions cobreixen les quatre dimensions d’una sostenibilitat competitiva – estabilitat, equitat, sostenibilitat ambiental i competitivitat – i també posa una atenció especial a la sanitat. Les recomanacions també reflecteixen el compromís de la Comissió per integrar els Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni de les Nacions Unides al Semestre Europeu en tant que ofereixen un marc integrat per incorporar les dimensions de salut pública, socials, ambientals i econòmiques. Les recomanacions es refereixen a àrees com ara la inversió en salut pública i resiliència del sector sanitari, la preservació de l’ocupació a través d’ingressos de suport per als treballadors afectats, la inversió en la gent i les seves capacitats, l’ajut al sector empresarial (de manera particular a les petites i mitjanes empreses) i l’actuació contra la planificació fiscal agressiva i el blanqueig de capitals. La recuperació i la inversió han d’anar de la mà per reestructurar una economia de la UE que afronti les transicions verda i digital.

Les recomanacions específiques per països en l’àmbit fiscal són qualitatives, a partir dels requeriments pressupostaris que s’aplicarien normalment. Reflecteixen l’activació de la clàusula general de salvaguarda i recomanen cada estat membre de prendre totes les mesures necessàries per abordar de manera efectiva la pandèmia, sostenir l’economia i impulsar la recuperació. Quan les condicions econòmiques ho permetin, les polítiques fiscals han d’anar enfocades a aconseguir posicions fiscals prudents a mitjà termini i assegurar la sostenibilitat del deute, tot reforçant la inversió.

Monitoratge de l’evolució fiscal

La Comissió també ha adoptat informes en el marc de l’article Article 126(3) del Tractat de Funcionament de la UE per a tots els Estats membres excepte Romania, que es troba en el vessant corrector del Pacte. La Comissió ha de preparar aquests informes per als Estats membres que tenen previst –per raons relacionades amb el corona-virus- o bé que la Comissió preveu que superaran el límit del 3% el 2020. Els informes per a França, Bèlgica, Xipre, Grècia, Itàlia i Espanya també avaluen el compliment dels criteris de deute d’aquests estats el 2019 en base a les dades validades per Eurostat. Els informes tenen en compte l’impacte negatiu de la pandèmia de coronavirus en les finances públiques nacionals. Tenint en compte la incertesa excepcional relacionada amb l’impacte macroeconòmic i fiscal de la pandèmia, la Comissió considera que aquest no és el context per prendre un decisió sobre l’emplaçament dels Estats membres sota el procediment de dèficit excessiu.