Blog

Tag: SEMESTRE EUROPEU

Paquet de primavera del semestre europeu

Paquet de primavera del semestre europeu   El proppassat 20 de maig la Comissió Europea va publicar el “Paquet de primavera del semestre europeu”. Enguany, i amb motiu de la pandèmia del Covid-19, aquest conjunt de recomanacions ha estat reorientat per tal d’abordar noves prioritats de mitigació de l’impacte socioeconòmic de la crisi, facilitar la recuperació econòmica i reprendre el creixement. Aquestes recomanacions -adaptades a cada país- se centren, principalment, en dos aspectes:   En primer lloc, respostes fiscals, econòmiques, laborals i socials immediates a la crisi, amb un èmfasi especial en els aspectes relacionats amb la salut. En segon […]