La Comissió Europea ha adoptat avui el Pla d’acció de la UE Cap a una contaminació zero de l’aire, l’aigua i el sòl, un dels elements fonamentals del Pacte verd europeu i el tema principal de la Setmana verda de la UE d’enguany. El pla estableix una visió integrada de cara al 2050 —un món on la contaminació s’hagi reduït a uns nivells que no siguin perjudicials per la salut humana i els ecosistemes naturals—, així com la via que cal seguir perquè esdevingui realitat.

Per conduir la UE capa a la meta d’un planeta sa per a una població sana de cara al 2050, el pla d’acció estableix una sèrie d’objectius clau per al 2030 que busquen reduir la contaminació en origen, en comparació amb la situació actual. Aquests objectius són:

  • millorar la qualitat de l’aire per reduir en un 55 % el nombre de morts prematures causades per la contaminació atmosfèrica;
  • millorar la qualitat de l’aigua reduint els residus, les deixalles de plàstic en el mar en un 50 % i els microplàstics que s’aboquen al medi ambient en un 30 %;
  • millorar la qualitat del sòl reduint la pèrdua de nutrients i l’ús de plaguicides químics en un 50 %;
  • reduir en un 25 % els ecosistemes de la UE en què la contaminació atmosfèrica amenaça la biodiversitat;
  • fer disminuir en un 30 % la proporció de persones afectades crònicament pel soroll dels mitjans de transport;
  • reduir de manera significativa la producció de residus i, en un 50%, les deixalles urbanes.

Accedeix a la documentació:

Pla d’acció de la UE «Cap a una contaminació zero de l’aire, l’aigua i el sòl»

 

Pacte verd europeu