Les PIMEs Europees I el impacte del COVID-19

 

Les pimes de tot el món es troben en un moment crític. Amb una situació en ràpida evolució relacionada amb COVID-19, l’OIT ( Organització Internacional del Treball ) calcula que s’han vist afectades les empreses de diversos sectors. Això és especialment el cas de sectors com els viatges, el turisme, l’hostaleria, el servei d’alimentació, el comerç minorista i la fabricació.

 

Les pimes representen el 99% de les empreses europees. Durant els darrers mesos, la pandèmia COVID-19 ha afectat amb un grau de gravetat variable a tot Europa. Els estats membres de la UE han desenvolupat xarxes de seguretat social que poden reduir la gravetat d’una recessió. A més, els estats membres i la Unió Europea han creat paquets de suport, per exemple. flexibilitzant l’aplicació del Pacte d’Estabilitat i de les normes sobre ajuts estatals, i introduint un augment del suport de liquiditat del BEI a les pimes. A més, la UE va anunciar recentment el seu pla europeu de recuperació industrial, en què el comissari Breton esmentava les pimes com els agents més vulnerables de les cadenes de valor de la UE.

 

Malgrat les estructures de suport substancials, segueixen sent necessàries mesures addicionals d’assessorament empresarial per donar suport a les empreses europees.Una anàlisi de l’OCDE afirma que “l’efecte sobre les pimes és especialment greu, sobretot a causa dels nivells més alts de vulnerabilitat i la menor capacitat de resistència relacionada amb la seva mida

Les enquestes realitzades entre els membres de l’OCDE confirmen encara més aquesta gravetat: a Alemanya, el 58% de les pimes van experimentar una caiguda de la facturació del 50% de mitjana, mentre que als Països Baixos, el 85% de les pimes es troben en dificultats financeres a causa del COVID-19. A Bèlgica, el 40% de les empreses van registrar una caiguda dels ingressos del 75% o més i a Portugal el 37% va registrar una caiguda de la producció superior al 50% .

 

Veure Document en Anglès

 

european_smes_and_the_impact_of_covid