La concentració sistemàtica de recursos públics a Madrid ha implicat un dèficit d’inversió de l’Estat a Catalunya de 3.100 milions d’euros al període 2015-2019

 

Mentre que entre 2015 i 2019 Madrid va rebre gairebé 3.000 milions d’euros en inversions públiques diferents de les infraestructures, Catalunya va rebre poc més de 600 milions.

 

La publicació de la informació sobre la liquidació territorialitzada de les inversions de l’Estat per part de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat (IGAE) ha permès analitzar detalladament el quinquenni 2015-2019. Aquesta informació s’ha contrastat també amb les dades d’inversió específica en infraestructures de transport que publica el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana al seu anuari estadístic.

Es constata que dos terços de la inversió regionalitzada executada per l’Estat es destinen a infraestructures. Entre el 2015 i el 2019 l’Estat ha invertit un total de 36.463 milions d’euros, dels quals el 66,3% s’han destinat a infraestructures i el 33,7% a altres tipus d’inversions.

En termes d’inversió total liquidada, Catalunya rep molta menys inversió de la que li correspondria. De fet, Catalunya ha rebut en els últims 5 anys entre un 8,4% i un 13,2% de la inversió total regionalitzada mentre que Madrid ha rebut entre el 12,5 i el 16,5%.

Més informació aquí 

 

Nota de Premsa