Blog

Tag: INVERSIO ESTATAL

La concentració sistemàtica de recursos públics a Madrid ha implicat un dèficit d’inversió de l’Estat a Catalunya de 3.100 milions d’euros al període 2015-2019

  La concentració sistemàtica de recursos públics a Madrid ha implicat un dèficit d’inversió de l’Estat a Catalunya de 3.100 milions d’euros al període 2015-2019   Mentre que entre 2015 i 2019 Madrid va rebre gairebé 3.000 milions d’euros en inversions públiques diferents de les infraestructures, Catalunya va rebre poc més de 600 milions.   La publicació de la informació sobre la liquidació territorialitzada de les inversions de l’Estat per part de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat (IGAE) ha permès analitzar detalladament el quinquenni 2015-2019. Aquesta informació s’ha contrastat també amb les dades d’inversió específica en infraestructures de transport que […]