Inserció Laboral del Ensenyaments Professionals 2015

El Departament d’Ensenyament i el Consell de Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de Catalunya han publicat la novena edició de l’estudi sobre la inserció dels ensenyaments professionals. Es basa en l’enquesta realitzada per un total de 481 centres docents (majoritàriament per via telefònica i per correu electrònic) a les persones graduades al curs 2013-2014. Entre les conclusions de l’estudi destaca que la inserció laboral dels graduats en ensenyaments de formació professional ha augmentat 5,1 punts respecte de l’any anterior, passant del 41,5% al 46,6%. Com a novetat es presenten els resultats de la inserció laboral dels primers graduats amb el model formatiu dual, ja que en el curs 2013-2014 va graduar-se la primera promoció de formació professional dual de Catalunya. Els resultats mostren un elevat grau d’inserció de la formació professional dual, ja que un 59,1% dels 590 graduats han respòs que tenen feina entre sis i nou mesos després d’haver finalitzat els estudis.

 

Accés a l’ estudi de Inserció Laboral