Informe trimestral de conjuntura catalana

El Gabinet d’Estudis Econòmics de la Cambra  de Comerç de Barcelona i el Laboratori de Transferència d’Anàlisi Quantitativa Regional de la Universitat de Barcelona (AQR-LAb), publiquen trimestralment aquest informe de conjuntura econòmica catalana.

L’anàlisi de conjuntura i perspectives econòmiques es basa en la informació proporcionada per fonts estadístiques pròpies (enquestes de conjuntura, Indicador de Clima Empresarial, previsions econòmiques, etc.), així com en la informació obtinguda d’altres estadístiques econòmiques disponibles de fonts oficials.

 

A destacar

 • Perspectives europees a la baixa, especialment a la indústria

 

 • L’economia catalana aguanta pel dinamisme del consum privat

 

 • Previsió d’estabilització del creixement al voltant del 2% anual

 

 • El primer trimestre el PIB hauria crescut un 1,9% interanual

 

 • Desacceleració de la demanda interna el 2019

 

 • Es preveu una aportació negativa al creixement del sector exterior

 

 • El sector industrial és el que creixerà menys el 2019, per sota de l’1%

 

 • L’economia catalana manté una major capacitat de creació d’ocupació que l’espanyola

 

 • La indústria és l’únic sector on la confiança empresarial retrocedeix el primer trimestre

 

 • Previsió de creixement similar al de l’economia espanyola

 

 • L’any 2019 s’estrena amb un descens de les exportacions

 

 • Els serveis mantenen un creixement de les afiliacions entorn al 3%

 

 • La inflació general i la subjacent se situen entorn a l’1% al febrer

 

 • Continua la previsió d’inflació per sota del 2% per al 2019 i 2020

 

 

Informe de Conjuntura Abril 2019