Blog

Tag: Informe de Conjuntura Abril 2019

Informe trimestral de conjuntura catalana

Informe trimestral de conjuntura catalana El Gabinet d’Estudis Econòmics de la Cambra  de Comerç de Barcelona i el Laboratori de Transferència d’Anàlisi Quantitativa Regional de la Universitat de Barcelona (AQR-LAb), publiquen trimestralment aquest informe de conjuntura econòmica catalana. L’anàlisi de conjuntura i perspectives econòmiques es basa en la informació proporcionada per fonts estadístiques pròpies (enquestes de conjuntura, Indicador de Clima Empresarial, previsions econòmiques, etc.), així com en la informació obtinguda d’altres estadístiques econòmiques disponibles de fonts oficials.   A destacar Perspectives europees a la baixa, especialment a la indústria   L’economia catalana aguanta pel dinamisme del consum privat   Previsió d’estabilització del creixement al voltant del 2% […]