Informe de conjuntura catalana del primer trimestre de 2021 – Cambra de Barcelona

 

Presentem l’Informe de conjuntura catalana del primer trimestre de 2021, en el qual s’actualitzen les previsions econòmiques anuals 2021-2022 i es fa un seguiment de l’evolució econòmica i de l’impacte de la Covid-19 sobre la confiança empresarial per sector, dimensió de l’empresa i territori.

 

 

Informe trimestral conjuntura_Abril_2021

 

Anàlisi de conjuntura i previsions 29 04 2021