Global Competitiveness Report 2017-2008

L’Índex de Competitivitat Global : l’Informe avalua el paisatge de competitivitat de 137 economies, analitzant quin son els  “conductors” de la  productivitat i prosperitat. Descobriu el  rànquings 2017-2018 dels diferents elements en que es descomposa el index de competitivitat.

Accés a l’ index de Competetivitat Global 2017-2018 del WEFORUM