Sobre Export Potential Map

https://exportpotential.intracen.org/es/#/home 

Export Potential Map identifica productes, mercats i països exportadors amb potencial per incrementar les seves exportacions, així com oportunitats per diversificar les exportacions de 226 països i territoris a través de 4,363 productes.

 

Basat en la metodologia d’avaluació de potencials d’exportació i de diversificació de l’ITC, aquesta eina avalua l’acompliment de les exportacions, les condicions aranzelàries i la demanda del mercat objectiu, així com els llaços bilaterals entre el país exportador i el mercat per proveir un rànquing únic d’oportunitats prometedores per al creixement de les exportacions.

 

Per què utilitzar aquesta eina?

 

Export Potential Map proveeix informació pràctica i puntual sobre productes, mercats, i països exportadors amb potencial per incrementar les seves exportacions, i estableix prioritats entre nous productes amb condicions favorables per diversificar les seves exportacions.

 

És una eina detallada, robusta i orientada a donar suport al desenvolupament sostenible. Utilitza dades basats en el nivell de 6 dígits del Sistema Harmonitzat (SA) i empra un ampli rang de mesures per assegurar la qualitat de les dades. Export Potential Map no s’enfoca en les indústries extractives, els productes perillosos o aquells que puguin ser contaminants per al medi ambient, ja que busca guiar el desenvolupament de les exportacions cap a una trajectòria menys volàtil i amb més consciència ecològica. També integra informació sobre les condicions climàtiques necessàries per al cultiu de productes agrícoles amb l’objectiu d’aportar resultats específics per a cada país.

 

 

Qui es pot beneficiar d’aquesta eina?

 

Assessors i consellers de comerç internacional poden utilitzar l’eina per a proveir orientació al sector privat sobre les oportunitats d’exportació que encara no han estat explorades.

 

Encarregats de polítiques econòmiques i comercials poden consultar l’eina per recol·lectar informació sobre el potencial de creixement de les exportacions del seu país, i així prioritzar productes i mercats dins de les seves estratègies comercials, tant al nivell nacional com a nivell regional. De la mateixa manera, els resultats poden ser útils per a negociacions comercials.

 

Companyies del sector privat poden utilitzar l’eina per explorar ràpidament mercats atractius per als productes que produeixen i exporten.

 

Què es mesura?

 

L’Indicador de Potencial d’Exportació

identifica el valor potencial d’exportació per a un producte i un mercat daus, el càlcul es basa en un model econòmic que combina l’oferta del país exportador amb la demanda del mercat objectiu i les condicions d’accés a aquest mercat. Per productes actualment exportats, l’oferta es mesura a través de l’acompliment històric de les seves exportacions. El potencial d’exportació pot comparar-se amb les exportacions actuals per identificar països exportadors, productes i mercats on hi ha possibilitats de creixement.

 

 

L’Indicador per a la Diversificació de Productes

estima l’oferta usant la metodologia Product Space, la qual estableix llaços entre els productes d’acord a la freqüència amb la que coincideixen en les exportacions de tots els països. Aquest mètode assumeix que els productes que són conjuntament exportats pel mateix país depenen de capacitats similars per a la seva producció. A més del component de l’oferta, també es tenen en compte la demanda i les condicions d’accés al mercat per assegurar que els productes que siguin seleccionats també tinguin bones possibilitats d’èxit comercial.

 

Accés a Export Potential

 

https://exportpotential.intracen.org/es/#/home