Blog

Tag: EXPORT POTENTIAL

Export Potential : Identificant oportunitats d’ exportació

  Sobre Export Potential Map https://exportpotential.intracen.org/es/#/home  Export Potential Map identifica productes, mercats i països exportadors amb potencial per incrementar les seves exportacions, així com oportunitats per diversificar les exportacions de 226 països i territoris a través de 4,363 productes.   Basat en la metodologia d’avaluació de potencials d’exportació i de diversificació de l’ITC, aquesta eina avalua l’acompliment de les exportacions, les condicions aranzelàries i la demanda del mercat objectiu, així com els llaços bilaterals entre el país exportador i el mercat per proveir un rànquing únic d’oportunitats prometedores per al creixement de les exportacions.   Per què utilitzar aquesta eina? […]