El Govern proposa 8 programes de recerca per valor de 120 milions d’euros al pla estatal de R+D+i de l’instrument Next Generation EU

 

El Departament d’Empresa i Coneixement, a través de la Secretaria d’Universitats i Recerca, ha presentat un total de vuit programes de recerca als plans complementaris de R+D+i del Ministeri de Ciència i Innovació (MCIN) del pla estatal als fons europeus de l’instrument Next Generation EU. El programes, presentats i liderats per agents del sistema de coneixement català, sumen un pressupost de 119’94 milions d’euros, 59’38 dels quals podrien ser cofinançats pel Govern de Catalunya, en funció dels acords a què s’arribi en el procés de negociació previst.

Les propostes presentades pel Govern en matèria de R+D+i són de l’àmbit de la comunicació quàntica, energia i hidrogen verd, agroalimentació, biodiversitat, astrofísica, ciències marines, materials avançats i biotecnologia aplicada a la salut. Cada programa respon a una de les vuit àrees d’interès que el Ministeri de Ciència i Innovació ha definit al pla estatal de Recuperació i Resiliència per optar als fons de l’instrument Next Generation EU.

Els vuit programes presentats pel Govern són els següents:

 1. Cap a una Internet quàntica europea
 • Objectiu:Projecte d’implementació de les primeres connexions de la xarxa EuroQCi a l’àrea metropolitana de Barcelona i de desenvolupament de tecnologies rellevants per al desplegament de l’European Quantum Internet. La futura Internet quàntica serà clau per garantir la ciberseguretat i per progressar en l’àmbit dels sensors, els rellotges quàntics, la intel·ligència artificial i el machine-learning.
 • Àmbitd’actuació:Comunicació quàntica.
 • Coordinador:Institut de Ciències Fotòniques (IFCO).
 • Participants:BSC-CNS, IFAE, ICN2, UAB, UB i UPC; empreses Cellnex Telecom, QuSIDE, LuxQuanta; Sateliot, Qurv, Qilimanjaro, InfyQ, JustQu, entre d’altres start-ups i pimes.
 • Termini d’execució:2021-2024.

 

 1. Impuls de l’hidrogen verd i energia renovable per a usos industrials i de mobilitat a Catalunya
 • Objectiu:Projecte per al desenvolupament de noves tecnologies i processos per a la producció d’hidrogen verd i energies renovables a baix cost. Es planteja, a més, abordar els reptes de la distribució i l’emmagatzematge segurs de l’hidrogen, obtenir nous usos per a l’hidrogen i afrontar aspectes transversals en els aspectes legislatius, socials i econòmics.
 • Àmbitd’actuació:Energia i hidrogen verd.
 • Coordinador:Universitat Rovira i Virgili (URV).
 • Participants:Fundació Institut de Recerca Energia de Catalunya (IREC), Fundació Institut Català d’Investigació Química (ICIQ), Fundació EURECAT, UPC, IRTA, Fundació I2Cat, Associació Empresarial Química de Tarragona.
 • Termini d’execució:2021-2025.

 

 1. Fonts de proteïnes alternatives i millora de la resiliència i de la sostenibilitat de l’agricultura i la ramaderia davant del canvi climàtic
 • Objectiu:disposar de solucions sistèmiques per avançar en dues estratègies contra el canvi climàtic: la mitigació, per mitjà de fonts de proteïna de baix impacte climàtic i l’adopció de models agroalimentaris regeneratius i agroecològics; i l’adaptació, via control de plagues i malalties emergents en cultius i animals, així com la millora de la gestió dels recursos hídrics.
 • Àmbitd’actuació:Agroalimentació.
 • Coordinador:Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA).
 • Participants:Agrotecnio, CRAG, CRG, CREAF, CREDA, Fundació Miquel Agustí, Fundació Alicia, INCAVI, ICRA, Observatori de l’Ebre; UdL, UdG, URV, UPC, UAB, UB, UVic; empreses Semillas Batlle, Semillas Fitó i Illumina.
 • Termini d’execució:2021-2023.

 

 1. Estudi, conservació, recuperació i valorització de la biodiversitat 2021-2023
 • Objectiu:Programa alineat amb la implementació del Green Deal i l’Estratègia de Biodiversitat de la UE, amb el propòsit de crear un centre virtual interinstitucional d’estudi de la biodiversitat. El nou organisme treballarà per a la coordinació, catalogació i conservació de la biodiversitat, i estarà al càrrec de dues convocatòries competitives de projectes transversals per avaluar les causes, frenar el declivi de la biodiversitat i promoure’n la recuperació.
 • Àmbitd’actuació:Biodiversitat.
 • Coordinador:Institut de Biologia Evolutiva (IBE, CSIC-UPF).
 • Participants:UAB, UB, UPF, UdG, URV i UVIC-UCC, entre d’altres universitats; BSC-CNS, CRAG, CREAF, CEAB, CRG, CTFC, IBB, IBE, IBEC, ICM, ICP, ICRA, IDAEA, IdRA, ICTA-UAB, IRBB, IRBIO, IRTA i ISGlobal, entre d’altres centres de recerca.
 • Termini d’execució:2021-2023.

 

 1. Tecnologies avançades per a l’exploració de l’univers
 • Objectius:Donar un salt qualitatiu en la participació espanyola en la següent generació de projectes internacionals líders en astrofísica i física d’altes energies, amb un èmfasi particular en els aspectes més tecnològics. Addicionalment, es proposen dos objectius més de caràcter nacional: l’expansió de Port d’Informació Científica (PIC) per convertir-lo en un “hub” de dades d’astronomia multi-missatger, únic a Europa, i el disseny, construcció i llançament d’un nanosatèl·lit pioner amb un instrument d’imatge per proporcionar dades de fotometria multi-rang d’estrelles brillants.
 • Àmbitd’actuació:Astrofísica i física d’altes energies.
 • Coordinador:Institut de Física d’Altes Energies (IFAE).
 • Participants:La proposta té relació directa amb un projecte tractor que Catalunya impulsarà en l’àmbit de la nova economia de l’espai, juntament amb els ministeris d’Indústria i de Ciència i Innovació, i centres establerts a Andalusia, Aragó, Canàries, Cantàbria, Galícia, Madrid, País Basc i País Valencià.
 • Termini d’execució:2021-2023

 

 1. Programa integral cap a una gestió intel·ligent, integrada iresilientper a un entorn blau adaptat al canvi climàtic
 • Objectius:Mobilitzar i canalitzar els recursos científics, tecnològics i dels sectors de l’economia blava i les administracions públiques per dissenyar un sistema intel·ligent i integral d’observació i registre de dades de l’ambient marí i la interfície terra-mar, que capaciti per a l’anàlisi i inferència d’informació estratègica sobre el seu estat, els seus riscos i la seva evolució, per a un aprofitament i explotació resilient per part dels diferents sectors socioeconòmics de l’economia blava.
 • Àmbitd’actuació:Ciències marines.
 • Coordinador:Xarxa de R+D+I Marítima de Catalunya. Catalan Network for Blue Innovation (BlueNetCat).
 • Participants:Consorci de la Xarxa Marítima integrat per la UB, UAB, UPC, UdG i URV; IRTA i CSIC, representat per l’Institut de Ciències de la Mar (ICM), Centre d’Estudis Avançats de Blanes (CEAB) i Institut de Diagnòstic Ambiental i Estudis de l’Aigua (IDAEA).
 • Termini d’execució:2021-2023.

 

 1. Instal·lació correlativa in-situ per a materials avançats per a energia (In-CAEM)
 • Objectius:Desenvolupament d’una instal·lació dedicada a la investigació en el camp de materials avançats per abordar els reptes científics de l’European Green Deal, i per contribuir a promoure una economia de la Unió Europea més sostenible.
 • Àmbitsd’actuació:Materials avançats.
 • Coordinador:CELLS (Consorci per a la Construcció, Equipament i Explotació del Laboratori de Llum de Sincrotró).
 • Participants:ICN2, ICMAB, IFAE, UAB,Eurecat, i altres instituts del BarcelonaInstitute of Science and Technology (BIST), i del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).
 • Termini d’execució:2021-2023.

 

8- Programa d’impuls del cribratge de nous fàrmacs i dels sistemes del seu alliberament selectiu i controlat

 • Objectius: Transformari augmentar la competitivitat del sector Biotech i MedTech a través de la investigació i transferència de coneixement en el cribratge de fàrmacs i en l’optimització dels seua sistemes d’alliberament i validació preclínica dels mateixos a partir de les fortaleses de l’ecosistema de centres de recerca, universitats, infraestructures científiques, hospitals i empreses biotec i farma de Catalunya.
 • Àmbitsd’actuació: Biotecnologiaaplicada a la salut.
 • Coordinador: Institutde Bioenginyeria de Catalunya (IBEC).
 • Participants: IRB, CRG-CNAG, VHIR-Hospital Vall d’Hebron, IDIBAPS-Hospital Clínic, IR Sant Pau-Hospital de Sant Pau. BST-Banc de Sang i Teixits; UB, UAB, UPF. Membres associats: CNAG, centres CERCA en Biomedicina i ciències de la salut, centres ICN2, ICFO, ICIQ; Hospitals, Centres de el CSIC (com ICMAB, IQAC), universitats públiques catalanes (UdG, URV, UdL, entre altres), IQS. Interrelació amb infraestructures ICTS: BSC; Sincrotró Alba, Laboratori de RMN UB,Nanbiosis (CIBER). Sector privat i centres tecnològics: empreses de Biocat i CataloniaBio & HT, WeLab, Leitat, Eurecat.
 • Termini d’execució:2021-2023.

Els 8 programes responen a l’estratègia de desenvolupament de la societat del coneixement del Govern i estan en consonància amb l’informe Next Generation Catalonia, que recull les 27 apostes estratègiques del Govern per optar als fons europeus. També s’alineen amb les conclusions del Pacte Nacional per a la Societat de Coneixement (PN@SC), aprovades el juny de 2020, i que representen l’estratègia catalana de R+D+i de convergència amb els valors dels països europeus capdavanters en innovació i amb economies basades en la generació de coneixement propi.