Contractació Pública mes transparent : OPENTENDER Portal

Aquesta plataforma li permet buscar i analitzar dades de licitació de 35 jurisdiccions (28 estats membres de la UE, Noruega, les institucions de la UE, Islàndia, Suïssa, Sèrbia, Geòrgia i Armènia).

Aproximadament el 15% del Producte Interior Brut de la UE es gasta cada any en l’adquisició de béns i serveis, i algunes estimacions indiquen que la corrupció augmenta el cost dels contractes governamentals en un 20 – 25%. És encara més preocupant que la corrupció en les licitacions comprometi objectius públics àmpliament recolzats, com la construcció de carreteres segures, edificis escolars d’alta qualitat o el lliurament de medicaments a temps.

S’espera que el subministrament d’informació exhaustiva de compres públiques sense cost en un format fàcil d’usar a totes les parts interessades augmenti la transparència del mercat, disminueixi els costos de transacció i faciliti la rendició de comptes del govern. Per tant, opentender.eu, una plataforma de contractacions publiques central, pública i oberta s’ha establert per contribuir a aconseguir una bona relació qualitat-preu en la contractació pública, així com per augmentar la integritat en tot el sector públic

 

Accés a opentender.eu