Blog

Tag: LICITACIONS INTERNACIONAL

Contractació Pública mes transparent : OPENTENDER Portal

  Contractació Pública mes transparent : OPENTENDER Portal Aquesta plataforma li permet buscar i analitzar dades de licitació de 35 jurisdiccions (28 estats membres de la UE, Noruega, les institucions de la UE, Islàndia, Suïssa, Sèrbia, Geòrgia i Armènia). Aproximadament el 15% del Producte Interior Brut de la UE es gasta cada any en l’adquisició de béns i serveis, i algunes estimacions indiquen que la corrupció augmenta el cost dels contractes governamentals en un 20 – 25%. És encara més preocupant que la corrupció en les licitacions comprometi objectius públics àmpliament recolzats, com la construcció de carreteres segures, edificis escolars […]