El Compliment del Dret de la UE per part dels Estats membres: encara no és el bastant bo

L’Informe anual relatiu a 2016 mostra un augment considerable (un 21 %) dels casos d’infracció oberts en comparació de l’any anterior, aconseguint així un màxim en un període de cinc anys (vegeu el gràfic 1). Aquest fet és motiu de preocupació, ja que no aplicar correctament la legislació de la UE impedeix que els ciutadans i les empreses gaudeixin dels drets i els beneficis que els confereix la legislació europea. Per exemple, la plena transposició i aplicació de les normes de la UE en matèria de contractació pública i concessions és essencial perquè a les petites i mitges empreses (pimes) els resulti més fàcil i més barat presentar ofertes per a contractes públics.

La Comissió, per tant, actua amb fermesa quan les infraccions del Dret de la UE dificultin la consecució dels objectius de les polítiques clau de la UE. Per exemple, la Comissió ha abordat específicament el que els Estats membres no hagin establert o aplicat sistemes de sancions per dissuadir als fabricants d’automòbils d’incomplir la legislació sobre les emissions contaminants dels automòbils.

 

Continuar llegint la Nota de la Comissió Europea

 

Accés als informes nacionals inclòs el de l’ Estat Espanyol