Blog

Tag: LEGISLACIO

Les lleis no poden ser un fre

Els legisladors haurien de tenir sempre present que les lleis han de servir sobretot per garantir els drets fonamentals i la convivència de les persones, i en segon lloc per concretar les polítiques que han de facilitar el progrés econòmic i social, no frenar-lo. La resta de l’ordenament jurídic, que és molt important, caldria supeditar-lo a aquestes premisses. També és bàsic que les lleis siguin fruit d’un consens ampli, que els permetrà tenir un recorregut llarg en el temps per poder donar els fruits esperats. No sol ser bo canviar-les cada dos per tres, en funció de les alternances als […]


El Compliment del Dret de la UE per part dels Estats membres: encara no és el bastant bo

  El Compliment del Dret de la UE per part dels Estats membres: encara no és el bastant bo L’Informe anual relatiu a 2016 mostra un augment considerable (un 21 %) dels casos d’infracció oberts en comparació de l’any anterior, aconseguint així un màxim en un període de cinc anys (vegeu el gràfic 1). Aquest fet és motiu de preocupació, ja que no aplicar correctament la legislació de la UE impedeix que els ciutadans i les empreses gaudeixin dels drets i els beneficis que els confereix la legislació europea. Per exemple, la plena transposició i aplicació de les normes de […]