ACCIÓ ha publicat una convocatòria on s’ofereixen subvencions a fons perdut, destinades a finançar activitats de recerca industrial i desenvolupament experimental (I+D) en projectes d’Economia Circular en l’àmbit de residus.

Aquestes ajudes estan dirigides a empreses amb establiment operatiu a Catalunya i, com a mínim, quatre anys de vida en la data de la sol·licitud de l’ajuda.
Tots els projectes han d’estar relacionats amb la generació i gestió dels residus i comportar nous processos o la millora tecnològica dels ja existents.

 

També podeu accedir a:

Fitxa informativa dels ajuts