Blog

Tag: I+D

Ajuts per a projectes en forma de nuclis de Recerca Industrial i Desenvolupament Experimental d’Economia Circular en l’àmbit dels residus.

ACCIÓ ha publicat una convocatòria on s’ofereixen subvencions a fons perdut, destinades a finançar activitats de recerca industrial i desenvolupament experimental (I+D) en projectes d’Economia Circular en l’àmbit de residus. Aquestes ajudes estan dirigides a empreses amb establiment operatiu a Catalunya i, com a mínim, quatre anys de vida en la data de la sol·licitud de l’ajuda. Tots els projectes han d’estar relacionats amb la generació i gestió dels residus i comportar nous processos o la millora tecnològica dels ja existents.   També podeu accedir a: Fitxa informativa dels ajuts