Ajuts al Comerç , Serveis , Artesania i Moda

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7857, de 18 d’abril de 2019, surten publicades, d’una banda, la Resolució per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió de subvencions en l’àmbit del comerç i els serveis per a l’any 2019 (ref. BDNS 450363), d’altra banda, la Resolució per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió de subvencions en l’àmbit de l’artesania per a l’any 2019 (ref. BDNS 450372) i, d’altra banda, la Resolució per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió de subvencions en l’àmbit de la moda per a l’any 2019 (ref. BDNS 450373).

 

Us recordem que el passat dia 10 d’abril es va publicar la RESOLUCIÓ per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions en l’àmbit del comerç, dels serveis, l’artesania i la moda, que també us adjuntem de nou.

 

Article 4. Presentació de la sol·licitud:

El termini de presentació de sol·licituds, juntament amb la documentació i annexos corresponents, comença el dia 23 d’abril de 2019 i acaba el dia 23 de maig de 2019.

Els llocs de presentació són els que es determinen a la base 6.2.

El formulari de sol·licitud està disponible als llocs establerts a la base 6.1

 

Programes:

Programes en l’àmbit del comerç i els serveis:

  1. Suport a les entitats representatives del sector del comerç
  2. Suport a la professionalització del món associatiu
  3. Suport a la millora de la competitivitat dels mercats municipals i dels mercats de venda no sedentària
  4. Suport a la participació de les empreses de comerç en fires sectorials, multisectorials i professionals d’àmbit nacional, estatal i internacional.
  5. Suport en el procés de transformació digital de les empreses

 

Programes en l’àmbit de la moda:

  1. Programa per a la internacionalització de la moda.

 

Programes en l’àmbit de l’artesania:

  1. Programa per a la internacionalització de l’artesania
  2. Programa per a la promoció i comercialització dels productes artesans.
  3. Programa per a la millora de la gestió de l’empresa artesana.
  4. Programa per a la notorietat de les fires i fires-mercat d’Artesania

 

Convocatòria subvencions artesania

 

Convocatòria subvencions comerç i serveis

 

Convocatòria subvencions moda

 

Resolució bases reguladores subvencions comerç, serveis artesania i moda 2019