Blog

Tag: ESTRUCTURA EMPRESARIAL

Estructura Empresarial del Bages 2016

  Estructura Empresarial del Bages: té per objectiu oferir una perspectiva detallada del teixit productiu de la comarca. La publicació analitza, amb una perspectiva sectorial i municipal, els comptes anuals que les empreses mercantils dipositen al Registre Mercantil.   http://www.manresa.cat/docs/arxius/estructura_empresarial_del_bages_2016_web.pdf