Blog

Tag: ECONOMI

L’ impacte del context polític en l’evolució i perspectives de l’economia catalana 2017-2018 : Cambra de Barcelona

L’ impacte del context polític en l’evolució i perspectives de l’economia catalana 2017-2018 : Cambra de Barcelona A curt termini la situació política ha afectat principalment el turisme i en menor mesura el comerç i la construcció. A mitjà termini, l’evolució a la baixa d’algunes variables associades amb la confiança empresarial podria anticipar un afebliment de la inversió. EVOLUCIÓ ECONÒMICA A CURT TERMINI L’objectiu de l’estudi és valorar l’impacte del context polític sobre l’evolució i perspectives de l’economia catalana, amb la informació estadística oficial disponible a gener de 2018. Queda fora de l’àmbit d’aquest estudi l’impacte associat amb el trasllat […]


Cambra de Comerç de Manresa © Tots els drets reservats | Avís Legal