SUPORT
A L'EMPRESA

 

 XPANDE DIGITAL  Convocatòria Extraordinària

 

 

INSCRIPCIO SOL.LICITUDS EXCLUSIVAMENT A  https://sede.camara.es/sede/manresa  

Oberta de Dimecres 28 d’ octubre de 2020 a les 9.00 hores fins dimarts 3 de novembre de 2020 a les 14.00 hores

 

Objectiu

 

Xpande Digital és un programa que té com a objectiu ajudar les empreses a implementar un pla de màrqueting digital en un mercat exterior, donant suport, d’aquesta manera, la seva estratègia d’internacionalització, així com la seva capacitat d’operar en un entorn digital global.

 

L’impacte econòmic de la crisi sanitària de la COVID-19 està afectat d’una manera sense precedents a Espanya, especialment a les pimes, teixit essencial de la nostra economia i ha posat a més de manifest la necessitat d’assegurar que les empreses estan preparades per actuar en un entorn digital, tal com recull el Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social de l’COVID-19.

 

Aquest entorn digital és un entorn global, gràcies a el qual les empreses poden continuar i reforçar la seva activitat exterior. En aquest context, el màrqueting digital internacional ofereix la possibilitat de mantenir l’activitat de promoció a l’exterior tot i les restriccions, així com de rendibilitzar les inversions en aquest àmbit, incrementant el valor dels productes i serveis de les pimes espanyoles, reduint costos i creant noves oportunitats.

 

Dins el màrqueting en línia, és a dir, aquell que es porta a terme a través de mitjans digitals i dispositius electrònics, hi ha nombroses ‘disciplines’ que s’han de tenir en compte. Algunes depenen de factors que controlem plenament i sobre els quals podem actuar sense dependre de tercers, com són: la usabilitat, analítica web, accessibilitat i experiència d’usuari; totes elles ens permeten actuar sobre el lloc web.

 

D’altra banda, hi ha altres que depenen no només de factors ‘interns’, sinó també de ‘externs’ i serveixen en la seva gran majoria per a la captació i / o la fidelització de l’usuari: Search Engine Marketing (SEM), Search Engine Optimization ( SEO), Publicitat de Display, màrqueting d’afiliació, Social Media Optimization, mobile màrqueting, email màrqueting i màrqueting de continguts.

 

Resulta, per tant, necessari dotar les empreses que inicien el seu procés d’internacionalització tant de coneixements en matèria de màrqueting digital, com d’ajudes econòmiques per a l’execució dels seus plans de màrqueting digital internacional

 

Funcionament

 

En aquesta convocatòria extraordinària el programa se centrarà en oferir ajudes econòmiques per a la l’execució dels plans de Màrqueting Internacional.

 

Fase II d’Ajudes Econòmiques per a l’execució de plans de Màrqueting Digital Internacional.

 

Un cop admesa l’empresa en el Programa, l’empresa presentarà a la Cambra de Comerç el Pla de Màrqueting Digital Internacional per a la seva aprovació. Aquest es donarà suport econòmicament d’acord amb els conceptes de despeses elegibles i consideracions generals recollits en l’Annex IV de despeses elegibles.

 

L’import màxim finançable és de 4.000 €, si bé el Pla podrà ser de major quantitat.

 

En aquesta convocatòria extraordinària, les despeses que es realitzin seran cofinançades a el 100% pel FEDER i pre finançades per les empreses beneficiàries.

 

Les empreses tindran de termini fins el 20 de gener de 2021 per haver conclòs les accions, així com pagats i justificats totes les despeses vinculades a la mateixa

 

També es preveuen actuacions de seguiment i acompanyament per part de les entitats camerals (es monitoritzarà la implantació i s’acompanyarà a la PIME per facilitar l’apropiació i aprofitament del que implantat).

 

A més, es realitzaran accions de comunicació i difusió de el programa.

 

INSCRIPCIÓ SOL.LICITUDS A : https://sede.camara.es/sede/manresa

 

Més informació : Jaume Ferrer  Tel 93 872 42 22   a/e  jferrer@cambramanresa.org

 

ANNEXOS

Convocatoria Extraordinaria Xpande Digital 2020_CCI Manresa

 

MRS Anexo II Declaraciones responsables Xpande Digital

 

MRS Anexo III Convenio Empresa-Cámara Xpande Digital

 

Anexo IV Guía Empresa – Gastos Elegibles y Justificación XPDigital


 

XPANDE DIGITAL – MANRESA – Empresas Admitidas

 

————————————————————————————————————————————————-

Una manera de fer Europa

 

Camara de España : Programa Operativo FEDER Crecimiento Inteligente 2014-2020

 

Programa Operativo de Crecimiento Inteligente 2014-2020

 

 

Cambra de Comerç de Manresa © Tots els drets reservats | Avís Legal