117 joves de la comarca del Bages han estat atesos al llarg del 2017 pel Programa Integral de Qualificació i Ocupació (PICE) de la Cambra de Comerç de Manresa i que té per objectiu reduir l’atur juvenil. D’aquests, 76 han seguit un itinerari formatiu específic per millorar les seves possibilitats de trobar feina, formant-se en àmbits on es constata una important demanda de professionals per part de les empreses del territori. En total, la Cambra de Manresa va dur a terme 7 accions formatives durant el 2017. La primera acció del programa PICE per aquest 2018 serà un curs per formar instal·ladors d’aigua, climatització i gas, que començarà el dia 1 de març.

El programa PICE vol oferir a joves entre 16 i 29 anys orientació i formació per accedir a un lloc de treball. El contacte amb les empreses és indispensable per detectar en quines àrees falten professionals. A la vegada, un cop acabat el seu itinerari formatiu els joves entren a formar part d’una borsa de treball a la qual poden accedir les empreses que necessitin incorporar nous professionals.

Al conjunt de l’Estat, el programa PICE va atendre més de 23.000 joves, 2.121 dels quals va aconseguir trobar feina. El programa contempla ajuts de 4.950 euros per a les empreses que contractin joves que hagin seguit algun dels seus itineraris formatius, així com ajuts de 1.800 euros per als joves que vulguin posar en marxa el seu propi projecte empresarial.