En menys de nou mesos d’acabar els estudis, la meitat dels graduats de FP ja té feina

 

Els graduats d’FP dual assoleixen el nivell d’inserció laboral previ a la crisi (70% d’ocupats en nou mesos). La inserció laboral creix 3,5 punts respecte l’any anterior.

La meitat dels graduats en formació professional treballen nou mesos després d’haver-se graduat, fet que suposa un creixement de 3,5 punts respecte l’any anterior. Aquesta és la conclusió més destacada de l’estudi d’Inserció Laboral dels Ensenyaments Professionals del 2015, elaborat conjuntament pel Departament d’Ensenyament i el Consell General de Cambres de Catalunya. El treball analitza quina és la situació laboral i formativa dels graduats de la promoció 2015 en ensenyaments professionals, enquestats entre sis i nou mesos després d’haver acabat els seus estudis. Enguany es compleix la desena edició de l’estudi.

Aquesta millora de la inserció laboral consolida un canvi de tendència vist en l’estudi de l’any 2014 i ja són un 50,4% dels graduats en FP els que treballen. A més, la taxa d’atur dels graduats continua per sota de la taxa d’atur de Catalunya, i varia entre el 6,79% en els ensenyaments esportius i el 15,56% en els ensenyaments artístics superiors. En tots els casos és una xifra inferior a l’atur de Catalunya -que en el moment de l’enquesta se situava en el 17,42%- i molt inferior a la taxa d’atur dels joves d’entre 16-24 anys -37,64%-.

 

Inserció laboral alumnes de formació professional – Nota de Premsa