La iniciativa que intenta promoure una major racionalització dels horaris que repercuteixi en la productivitat i la qualitat de vida de la població arribarà la setmana vinent a la Cambra de la mà de Fabián Mohedano, un dels seus màxims impulsors. El dijous 11 de juny, a les 9 del matí, oferirà una xerrada sobre les empreses com a acceleradores de la reforma horària, un acte que s’emmarca en la celebració, a nivell de tot Catalunya, de la Setmana dels Horaris. La jornada és gratuïta i s’adreça a totes les empreses i professionals interessats en aquest projecte que proposa, entre d’altres iniciatives, que Espanya adopti el fus horari britànic i redueixi, d’aquesta manera, les hores de desfassament que té respecte el sol.

Les propostes fetes per la Iniciativa per a la Reforma Horària han arribat tant al Parlament de Catalunya com al Congrés dels Diputats. L’objectiu és que l’any 2016 el Parlament català aprovi una llei d’horaris que reculli un seguit de mesures adreçades a racionalitzar els horaris laborals i augmentar la productivitat de les empreses. Aquestes se centrarien bàsicament en avançar les hores de dinar i de sopar per apropar-les més als horaris europeus i compactar les jornades laborals eliminant les llargues pauses del migdia.

Des que es va començar a impulsar la proposta, ja hi ha diferents empreses que s’hi han adherit i han impulsat mesures per racionalitzar els seus horaris. Els seus promotors defensen que aquest fet millora la productivitat de les empreses, la salut de la població (que actualment pateix, a causa dels horaris, problemes com la manca d’hores de son) i, en general, el benestar, la igualtat i la capacitat de conciliació de la vida professional amb la personal. Les reformes proposades no només fan referència al món de l’empresa sinó que abracen tots els àmbits de la societat com l’educatiu, el de la cultura i l’oci o el de les administracions públiques.