La Cambra de Comerç de Manresa ha llançat una oferta de webinars gratuïts, que substitueixen els cursos de formació presencial que no poden portar-se a terme mentre duri la situació de confinament. Es tracta de petites càpsules en format vídeo amb alguns dels formadors que ja imparteixen els cursos presencials, sobre temes diversos relacionats amb la gestió empresarial, el comerç internacional, el màrqueting, etc. Els cursos estan publicats al web www.cambramanresa.cat/formacio/webinars.

Amb aquests cursos es vol acompanyar i donar eines a les empreses per superar la crisi generada pel Covid-19. Per això es farà molta incidència a tots aquells temes que tenen a veure amb la situació actual. Els primers cursos que hi ha disponibles tracten sobre les operacions triangulars, un model de comerç internacional que, amb el Covid-19, es converteix en indispensable per per treballar de manera eficient els moviments de mercaderies internacionals; la venda online en el comerç, una altra matèria que està a l’ordre del dia; i el compliance, és a dir, les responsabilitats penals a les que pot incórrer una empresa.

Al llarg de les properes setmanes l’oferta de webinars s’anirà ampliant. A més de consultar directament la pàgina web, la Cambra informarà sobre les noves propostes a través dels seus perfils a Facebook, Twitter, LinkedIn i Telegram. A banda, a la web de la Cambra també s’hi recullen altres propostes formatives online, a càrrec d’altres organismes, que poden ser d’interès per a les empreses.